Javna rasprava za izradu EMP-a za projekat "K-1 CLT Sander"


Za potrebe pripreme projekta „K-1 CLT Sander“ (ID Projekta: 53171) koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost, izrađen je Okvirni plan za upravljanje životnom sredinom u skladu sa procedurama i pravilima Programa sufinansiranja inovacija. Kompanija Kolarević doo organizuje Javnu raspravu u vezi upravljanja i zaštite životne sredine u prostorijama kompanije, na adresi Ćićevac, Pojate, Industrijska zona bb. Javna rasprava će se održati 15.07.2024. godine u 8:00 časova. Sva relevantna pitanja mogu se poslati na e-mail: office@kolarevic.rs.