Pelet Pelet

Pelet


Pelet je eko materijal koji se koristi za kotlove ili za peći za pečenje. Spada u red ekološki čistih goriva koje ima jako dobro sagorevanje i bez zagađivanja životne sredine. Pakuje se u džakove od po 15kg, zbog toga je vrlo lako i jednostavno transportovati ga. Bukova piljevina od koje je pelet, dolazi iz proizvodnje što garantuje odsustvo kore, lošeg drveta, prljavštine. Iz tih razloga procenat pepela je ispod 0,1.
Pelet
Pelet
Pelet