Masivne lamelirane ploče u kompaniji “Kolarević” izrađuju se kao vrsta poluproizvoda, koje prema načinu nastajanja i strukturi mogu biti: cink i širinske ploče. U odeljenju za proizvodnju finalnih proizvoda od ovih ploča nastaju stolovi, kreveti i drugi komadi nameštaja, sa završnom obradom lakiranja PU lakovima ili premazivanjem prirodnim uljima. Vrste drveta koje korisimo su: hrast, orah, bukva, jasen, trešnja...

Masivne lamelirane ploče / cink ploče

Cink ploča nastaje od kratkih drvenih lamela različite dužine, spajanjem najpre po dužini, a potom i po širini. Dužina cink ploče može biti do 5m.

Hrast


masivna lamelirana ploča
cink spoja
obrada:
lakiranjem

Orah


masivna lamelirana ploča
cink spoja
obrada:
lakiranjem

Masivne lamelirane ploče / širinske ploče

Širinska ploča nastaje od masivnih elemenata spajanjem po širini, tako da dužina lamele odgovara dužini ploče.

Orah


masivna lamelirana ploča
širinskog spoja
obrada:
uljenje

Hrast


masivna lamelirana ploča
širinskog spoja
obrada:
lakiranje

Zirbe


masivna lamelirana ploča
širinskog spoja
obrada:
uljenje

Orah


masivna lamelirana ploča
širinskog spoja
obrada:
lakiranje